+420 608 552 663 ida.cerna@seznam.cz

Geodetické služby

Geometrické plány

Geometrický plán jako podklad pro zápis změn do katastru nemovitostí – zaměření staveb, rozdělení pozemku, zaměření věcných břemen.

Více o geometrických plánech

Vytyčení hranic pozemku

Vytyčení vlastnických hranic podle údajů katastru nemovitostí.  

Více o vytyčování hranic pozemku

Vytyčení stavby

Vytyčení stavby dle projektové dokumentace.

Více o vytyčování staveb

Polohopis a výškopis

Polohopis a výškopis jako podklad pro projekční práce.

Více o polohopisech a výškopisech

Revize katastru

Řešení nesouladů při revizi katastru.

Více o revizicíh katastru

Zpřesnění průběhu hranice

Možnost zpřesnění hranice mezi sousedy tak, aby v budoucnosti nedocházelo ke sporům.

Více o zpřesňování průběhu hranic

Inženýrská geodezie

Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí dle požadavků správce sítě, vytyčovací práce ve stavebnictví.