+420 608 552 663 ida.cerna@seznam.cz

Revize katastru

Revizi samozřejmě přímo neprovádíme, to je práce katastrálního úřadu.  Ale pomůžeme vyřešit nesoulady zjištěné při revizi katastru: zaměření staveb, geometrický plán, pasport budov, zápis budov do katastru.