+420 608 552 663 ida.cerna@seznam.cz

Zpřesnění průběhu hranice

Možnost nahlížení do katastru nemovitostí – zejména možnost nahlížet do katastrálních map doplněných ortofoty – přináší zájem vlastníků o průběh hranic. Při shodě na průběhu hranic, lze jejich průběh upřesnit. K tomu slouží geometrický plán pro zpřesnění. Více o této problematice je k dohledání na stránkách ČUZK: https://www.cuzk.cz/zpresneni.