+420 608 552 663 ida.cerna@seznam.cz

Geometrické plány

Chcete od souseda odkoupit část pozemku?
Postavili jste stavbu, která podléhá zápisu v katastru?
Potřebujete zřídit věcné břemeno, resp. služebnost inženýrské sítě?

V tom případě potřebujete geometrický plán, který je součástí listin pro zápis změn do katastru nemovitostí.